Arbetarrörelsens historia

av Ruben Nilson

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm