Den svenska visans historia

"Till Visans Všnner 1952"

 

av Ruben Nilson

Svenskt visarkiv, Torsgatan 19, Stockholm